SỐ 102 - THÁNG 4 NĂM 2024

 

thơ Ben Oh

THÁNG TƯ

Tháng tư về mặt trời hoá lệ
Giữa rừng người hoảng loạn chạy đi 
Ôi tháng tư buồn đau tím ruột 
Đi về đâu giữa nỗi chia ly

Ôi tháng tư đầy tràn khổ nạn
Vận mệnh di dời kẻ khóc người cười
Hồn khí phách giăng phơi trăn trở
Giấu thương đau không nói nên lời 

Kiếm đao gãy rời vai biển sóng
Thân bó thân tay trắng tay không 
Nỗi lo âu tiếng kêu đồng vọng
Nợ ơn sâu nghĩa Mẹ chưa tròn

Nợ lời thề hứa hẹn dở dang
Màu thuốc súng đốt cháy chưa tàn
Trăm vạn nẻo cuối đời vạn nẽo
Vết thương đau như áo khăn tang.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024