SỐ 102 - THÁNG 4 NĂM 2024

 

thơ Ngọc Trân

CHUNG MỘT NIỀM ĐAU

Nhớ thuở xưa cùng học chung một lớp
Tuổi học trò nên buồn ít hơn vui
Trong sân trường vang những tiếng reo cười
Vui đèn sách biết chi đời sương gió?

Chiến tranh đến chia tay trong bỡ ngỡ
Giã từ trường cùng cất bước lên đường
Tuổi thanh xuân đem bảo vệ quê hương
Bọn mình đã dạn dầy theo năm tháng.

Trong chiến đấu mình cùng nhau tản mác
Đứa rừng sâu... đứa sông nước ... mây ngàn
Nào ngờ đâu đành gày súng giữa đàng!
Thân chiến bại... thằng tù đày... vượt biển.

Nơi xứ người bọn mình sau cơn biến
Nợ áo cơm nên cũng ít gặp nhau
Thời gian trôi giờ đã bạc mái đầu
Thân tứ đại bây giờ mang... lão bệnh.

Nhớ quê hương với nỗi buồn da diết
Đất mẹ còn mà sao mãi cách xa
Rồi từng ngày nhiều bạn vĩnh biệt ta
Giờ còn lại được chừng dăm ba đứa.

Lời thề trường xưa thôi đành dang dở
Quê hương ơi thôi thế cũng đành thôi
Mỗi tháng Tư trong dạ lại bồi hồi
Cùng chung một niềm đau ngày quốc hận

Ngọc Trân 4/2024

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024