SỐ 102 - THÁNG 4 NĂM 2024

 

thơ Vũ Hoàng Thư


Skeleton Hydrangea
Photo: Tống Mai

Xương hoa

vàng phai
trang lặng cuối ngày
đã phôi nhiếp
hạc xương gầy thương tang
một mai
nhánh ngủ chiều han
em rền tịnh độ
kệ vang không lời

ừ, biển ơi, gọi trùng khơi
giữa hoan hỉ
bỗng nghe lời thờ ơ.
trong nhỏ nhoi lặng lẽ (*)
chờ
đã len màu lá
khêu bờ tân thanh

Vũ Hoàng Thư
April 2022

-------------------------
(*) ý, Tống Mai

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024