SỐ 60 - THÁNG 10 NĂM 2013

 

 

h o à n g x u â n s ơ n

Đã phát hành
CŨNG CẦN CÓ NHAU
phóng bút của Hoàng Xuân Sơn

http://www.art2all.net/tho/hoangxuanson/cungcanconhau/cccn_biatruoc.jpg

http://www.art2all.net/tho/hoangxuanson/cungcanconhau/cccn_biasau.jpg

Nhân Ảnh xuất bản
Viết về thời kỳ sinh hoạt thanh niên sinh viên từ CPS, Du Ca, Quán Văn (Trịnh Công Sơn/Khánh Ly . . .) tại Sài Gòn (1965/1975).

Sách dày 380 trang, gồm nhiều hình ảnh xưa; hiếm.

Giá bao gồm cước phí :
Gia Nã Đại và Hoa Kỳ : 25 Mỹ kim 
Ngoài Bắc Mỹ :  *Mỹ châu, Âu châu:  30 Mỹ kim
                      *Á châu, Úc châu :   40 Mỹ kim

Liên lạc:
son_hoang42@yahoo.com
Điện thoại: (450) 689-8291
 
Chi phiếu (Cheques) & lệnh phiếu (International Money Order) xin đề
Hoang Xuan Son, gởi về địa chỉ :

813 Etienne-Lavoie
Laval, Quebec H7X-4H8 CANADA
________________

Mời đọc :

Mục lục
Vào tập
Chương 3 : Từ Ngưỡng Cửa Học Đường Bước Vào CPS
Chương 7: Từ Nhóm Sinh Viên Văn Hóa
                      đến Công Trường Thanh Niên Vùng Giới Tuyến
Chương cuối : Vạn nẻo mây Tần

Đọc thêm :

Huế, trói chân những cơn mưa buồn
Chạm mặt tử thần
Cái huông của thời Quán Văn
Sỏi đá hay thịt da - Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013