SỐ 60 - THÁNG 10 NĂM 2013

 

thơ Di Trương

Chiều thu

Em thấy không
Anh thường hay bước chậm
Đời không dài vội vã chi em
Cứ thong dong như gió sớm êm đềm
Hay nắng chiều mềm xuyên khóm lá
Giữa muôn người dù quen hay lạ
Gắng đưa duyên một chút môi cười
Em thấy đó
Thu về vương mấy nắng
Cuối trời xa vọng tiếng chân ai
Bước khoan thai trong chiều thu vắng
Tia mắt không gợn thoáng u hoài
Và nhé em
Xin đừng bước vội
Khi bóng chiều thu rơi
Đời đã dài thương khó
Dấu chân này rồi cũng phai thôi

Di Truong
Aug 30, 2013

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013