SỐ 60 - THÁNG 10 NĂM 2013

 

thơ Tình Hoài Hương

Anh Người Thương… (của em)  

Nếu anh: Lính NHẢY DÙ

Can trường giữ biên khu
Sánh vai ta cùng bước
Nắm tay diệt quân thù.

Nếu anh là BỘ BINH
Hay anh lính PHÁO BINH
Đọc thư em dịu ngọt
Những vần thơ chân tình.

Anh là THIẾT GIÁP quân
Em làm mây mùa xuân
Lang thang trên đầu núi
Che nắng cho người thân.

Nếu anh là PHI CÔNG
Lả lướt trên thinh không
Em thành vì sao sáng
Soi đường giữa đêm đông.

Nếu anh: Lính HẢI QUÂN
Em mơ mình nữ hoàng
Nối nhịp cầu tao ngộ
Tình yêu xuyên đại dương.

Nếu anh yêu QUÊ HƯƠNG
Cùng chung một con đường
Em nguyện làm thi sĩ
Đem thơ trải tình thương.

Tình Hoài Hương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013