SỐ 60 - THÁNG 10 NĂM 2013

 

thơ Vũ Hoàng Thư

 Lục Bát

tôi - em
6 - 8
về chơi
nỗi vui lục đạo
nỗi khơi bát đầy
6 là em
má hây hây
8 niềm chan chứa nằm ngây
em chờ
lục xanh
em vẽ cõi thơ
bát ngát tình nụ
tôi ngờ ngợ tôi
6 vành ngẫu nhĩ em ngồi
8 cơn nghi hoặc lậm bồi ngũ cung
lục về thân thiết nghi dung
bát thương em ở chung cùng tôi em

 

Em và Cửa Không

ồ chuông
cõi dội
đại hùng
bước em thềm đá
đã chùng
âm không
chiều còn vang
tiếng gọi lòng
mở toang
đôi chữ
xuống đồng vọng thanh
một lời kinh
gõ trong lành
phút đan tâm xoáy
dỗ dành u mê
phải em
ngõ lá trúc tre
đập vỡ chuông
dứt
tiếng về gọi nhau
vọng âm ba
nước qua cầu
mai sau còn giữ
hạt mầu nhiệm riêng

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013