SỐ 80 - THÁNG 10 NĂM 2018

 

thơ Di Truong

Thu nay vì đâu...

Sương phủ mờ mặt sông
Lá vàng vương lối nhỏ
Thu về mấy hôm rồi đỏ
Trong ta thu trước vẫn chưa rời

Ai đó hững hờ nghe nước chảy
Lặng nhìn theo chiếc lá xuôi giòng
Soi bóng chân câu bao năm tháng
Trôi về đâu ai biết ai mong

Bụi cúc năm rồi hoa lại nở
Nắng hồng năm trước nắng vừa lên
Gió cũ đưa hương mùa thu tới
Lá vàng rơi thương lá mới đầu cành

Theo mãi cuối đời ta lận đận
Bước sông hồ lỡ lối lạc đường trăng
Phố cũ vườn xưa ngày trở lại
Vội vàng chi giọt nước mắt muộn màng

Di Truong - Spokane WA
10/22/2010

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018