SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

thơ Đức Phổ

ĐÊM THU

ngùi trông em. giấc say mùa
đôi song nửa khép. nửa đùa canh thâu.
đêm chưa lá đổ vàng thu
đã trong hồn rụng sa mù sắc, không.

đêm từng đêm ngọn đèn chong
nụ tình muộn nở bên trong xác nhàu.
ngùi nghe thu chảy giọt ngâu
mới hay bất tận tình sầu miết mê.

đêm thu gió máy tư bề
câu thơ dựng mái tình thề tặng nhau!...

 

KHÓC HUẾ BÃO TRÀN

em ở miền nam. nghe bão dữ
thổi tràn qua huế sớm mai này.
tin báo em buồn nghe đứt ruột
xứ nghèo lưng mỏi gánh thiên tai.

em ở miền nam. con nước lớn
khi ròng. gởi lại lớp phù sa.
quê anh nắng cháy khô chân rạ
đến mùa bão nổi biệt càn khôn.

trời. kêu không thấu. bưng mặt khóc
mẹ già tay chấp vái tứ phương.
sông chở đầy sông toàn gỗ mục
như kẻ linh hồn bán độ thân.

cây cối lăn quay trên mặt lộ
cột đèn rỗng ruột gãy dăm ba…
gió lớn điện dây đau tóe lửa
rợn người trên những bước chân qua.

em ở miền nam còn thương huế
huống hồ anh. huế sống xa quê.
mỗi năm mấy bận trời giăng bão
là bấy lòng đau chạnh gởi về…

đức phổ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020