SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

thơ Vũ Hoàng Thư

Nghe từ chăn không

góc chăn không
đọng chân không
chỗ em để lại
nỗi mông mênh chiều
giữa quạnh hiu
đượm yêu kiều
trong xa vắng
gọi ít nhiều thiết thân

lõm chăn không
vết chân trần
bước chia thường hiện
những lần phùng tao
rạng đông
sương ghé buổi chào
lặng em thủy tích
giọt đào ngấn trong

cuộn chăn không
nếp gấp bòng
nhú đồi mộng mị
khơi hồng lưu ly
từ trong nhau
có đôi khi
hợp tan bóng lạ
tay ghì hư không

xếp chăn không
rủ đèo bồng
tới lưng đèo
thả mối bồng chân mây
thuở yêu em
ở chốn nầy
như cơn gió
với cuộc vầy nhân gian

 

Đêm lạnh

ở giữa đêm
lạnh bỗng về
dấu bờ lưng
ngập thoáng mê nhớ người
ở trong khuya
một bóng mờ
ngỡ là em
tình có chờ rủ rê?

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020