SỐ 96 - THÁNG 10 NĂM 2022

thơ Lương Mỹ Trang

GIỮ LẠI MÙA THU

Em giữ mùa thu từ tháng Ba
Rám trên cây mùi ổi chín già
Đêm đêm dơi thả từng cánh quạt
Heo may đem về hạt mưa sa

Tháng Tư, tháng Năm … trời dồn mây
Thổi vào Miệt Dưới lá rơi đầy
Ai nói mùa thu đi về ngược *
Trên lối mòn đàn kiến bắt tay

Ai nói giữ hộ anh mùa thu
Rồi gởi về trong mắt sương mù
Chiều qua chân phố dừng ngơ ngác
Nghe tiếng rừng trong Didgeridoo **

Giữ lại bên trời nắng dịu êm
Dẫu mục lá xương chết bên thềm
Ướp cả mùa vàng bằng ký ức
Xông hoàng hoa rực một trời đêm

Thu nhé thiên di về bên ấy
Bên này xuân khoác áo chồi xanh
Có người dấu lại màu năm cũ
Tô đã nát nhàu bóng cố nhân

Hôm nay khuấy khói mây trong tách 
Uống trọn cả mùa thu ngát hương
Hạt đường từ độ con kiến nhỏ
Tha mãi về trần ngọt một phương

Lương Mỹ Trang
10/2022

*Mùa thu ở Úc bắt đầu từ tháng Ba và chấm dứt vào cuối tháng Năm.
**Didgeridoo: một loại nhạc cụ quốc gia của thổ dân Úc làm từ gỗ bạch đàn.

 

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022