SỐ 96 - THÁNG 10 NĂM 2022

thơ Vũ Hoàng Thư

Stolen Moments (*)

một thoáng em trong tôi
lục huyền âm reo vội
lung linh xa đảo nắng
tinh mơ dáng em ngồi

hừng nhiệt đới một làn hơi
em thái hoạt lọn tóc phơi má hồng
tôi xuất hạn hấp hơi chồng
ngầy ngật gió chất điệu bồng ủ men

một trận mưa trí nhớ thèm
rào hạt đổ gói êm đềm chia chung
giọt mồ hôi thấm khô chùng
ngầm điện tích sấm động bùng vây tôi

giữa chớm thu hạ bỗng chồi
tưởng mây xám vụt về ngời nắng han
vẽ trong tôi những nồng nàn
một khắc lạ một khoảnh ngang sinh bình

một thoáng thôi thật thình lình
gợn dư âm mộng bình minh ân cần
có lẽ em tựa như gần
hay ở tôi bật vô ngần âm quen?

Vũ Hoàng Thư
Tháng 10, 2015


(*) Stolen Moments, Guitar Armik
https://www.youtube.com/watch?v=7_FWzAbcSaM

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022